Kategória

Efektivita a rovnováha

Kategória

Najväčšou pracovnou výzvou každého z nás by mala byť snaha naučiť sa produktívne využívať čas a zbytočne ním neplytvať. Podstatou správne aplikovaného time managmentu nemá byť prehľadné upratanie si úloh na 8 hodín, ale postupné skracovanie časových intervalov, aby sme mali možnosť prežiť deň čo najefektívnejšie. Existuje viacero overených techník, ako docieliť tento želaný stav efektívne využívaného času. V tomto článku si predstavíme tri najčastejšie…