Efektívnosť pracovných procesov a konečný výsledok nie je ovplyvnený len samotnou šikovnosťou zamestnanca. Pokiaľ sú zabezpečené vhodné pracovné podmienky, produktivita k tomu priamo úmerne stúpa. Je veľmi dôležité, aby sa pri zariaďovaní kancelárskych priestorov nehľadelo len na konečné ciele, ale brali sa do úvahy aj faktory, ktoré môžu počas procesu ovplyvňovať produktivitu zamestnancov. Kancelárske živly, ktoré nás ovplyvňujú Zásadný vplyv na náš…