Ráno zazvoní budík a spustí sa kolotoč vašich denných rituálov, ktoré sú od pondelka do piatka skoro navlas rovnaké. Zobudiť sa, umyť, obliecť, prísť do práce, poklebetiť si s kolegami, vybaviť maily, splniť zadané úlohy a neskoro večer sa vrátiť späť domov úplne vyčerpaný. Spoznávate tú rutinu? Časom sa vytráca motivácia a vaša efektivita stále viac klesá. Klesá rýchlejšie ako krivka na finančnom trhu…