Značka

farby

Prehliadate

Význam farieb a farebných schém v priestore, v ktorom žijeme či pracujeme, je nespochybniteľný. Spomedzi výskumov zameraných na hľadanie pozitívnych podmienok v práci podporujúcich vyššiu produktivitu zohráva farebnosť pracoviska jednu z kľúčových rolí. Je známe, že farby a rôzne schémy farebnosti priamo vplývajú na naše emocionálne rozpoloženie, môžu zlepšovať, zhoršovať, resp. neutralizovať náladu. V zmysle tvorby podporných podmienok pre prácu a vyššiu…