Značka

kancelársky stôl

Prehliadate

Šťastný zamestnanec rovná sa výkonný zamestnanec. Čím prívetivejšie prostredie svojim podriadeným vytvoríte, tým je väčšia šanca, že budú pracovať s vyšším nasadením. A verte, že výkonnosť stúpa tým viac, čím osobnejšie prostredie na človeka v práci čaká. Ako tomu pomôcť? Možnosť voľby rozvíja motiváciu Zamestnanci podávajú lepší výkon, ak môžu spolurozhodovať o svojom pracovnom prostredí. K takémuto záveru dospela aj Diane Hoskinsová,…