Top soft skills – ktoré mäkké zručnosti vás dostanú na vytúženú pozíciu? 

Šikovne ovládate Excel a dohovoríte sa anglickým alebo iným cudzím jazykom? Nemusí vám to postačovať, dokonca ani ak k tomu pridáte vysokoškolský titul. Prečo? Nároky zamestnávateľov na nových členov tímu rastú. HR manažéra a aj vášho budúceho šéfa zaujímajú okrem vášho vzdelania a skúseností aj tzv. soft skills. Prečo sú mäkké zručnosti dôležité a ktoré sú nevyhnutné na uplatnenie sa na pracovnom trhu?

Soft skills = mäkké zručnosti

Soft skills, to je súbor osobnostných, komunikačných a sociálnych zručností, ktoré zamestnancovi umožňujú efektívne spolupracovať s ostatnými.

Patria k nim:

 • komunikačné zručnosti,
 • tímová spolupráca,
 • kreativita,
 • efektívne riešenie konfliktov,
 • schopnosť rýchlo sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam.

Tieto zručnosti sú nevyhnutné pre každú pracovnú pozíciu, a to nielen v oblastiach, kde je ľudský kontakt na dennom poriadku.

Ich protikladom sú hard skills, t. j. tvrdé zručnosti. Nadobudnete ich počas štúdia alebo praxou. Patria k nim jazykové zručnosti, vyštudované právo, ekonómia, resp. vzdelávanie sa v konkrétnom odbore (uvádzame iba niekoľko príkladov, týkajú sa však aj technického zamerania, humanitného a pod.).

Prečo šéfa zaujímajú vaše mäkké zručnosti?

Pri hľadaní vhodného zamestnanca sa firmy nezameriavajú len na minulé pracovné skúsenosti a vzdelanie. Lákajú ich uchádzači s vycibrenými soft skills. Tí sú schopní lepšie komunikovať, efektívnejšie spolupracovať v tíme a rýchlejšie sa prispôsobovať zmenám.

(Ne)pracovný svet sa neustále mení. Lídri chcú v tíme agilných ľudí zaujímajúcich sa o neustály technologický pokrok. Ak máte spomínané mäkké zručnosti, gratulujeme. V očiach zamestnávateľa sa stávate atraktívnym kandidátom.

Tip: 3 dôvody, prečo by ste mali svoje soft skills uviesť v životopise

1. Stúpne vaša atraktivita v očiach budúceho zamestnávateľa.
2. Soft skills vás odlíšia od iných uchádzačov o prácu.
3. Zvýšite svoje šance na získanie vysnenej práce.

Všetko sa dá naučiť – aj soft skills

Dá sa naučiť otvorená komunikácia? Tímová spolupráca? Kritické myslenie? Určite áno. Školenia zamerané na mäkké zručnosti sú investíciou do vášho profesijného rastu. Tréning soft skills je súčasťou celoživotného vzdelávania. Zaručí vám dôkladný rozhľad (a pritom je jedno, v ktorej fáze pracovného života sa práve nachádzate).

Po absolvovaní kurzov orientovaných na výučbu mäkkých zručností sa zdokonalíte vo vami zvolenej oblasti. Budete väčším prínosom pre šéfa, kolegov i svojich blízkych. To sa môže odzrkadliť na vašom stúpaní po kariérnom rebríčku a aj na mesačnom ohodnotení.

Tip:

Ak sa v nich chcete zdokonaliť, prihláste sa na kurzy a školenia, ktoré sú rozdelené aj v závislosti od vašej aktuálnej úrovne mäkkých zručností. Prevedie vás nimi skúsený tréner soft skills:

EDU Trainings – Soft skills kurzy
Bachelor of Business Management (BBA) Soft Skills

Na kurz soft skills môžete dokonca prihlásiť aj svoje deti a tak v nich rozvíjať sebadôveru, zdravé sebavedomie, spolupatričnosť, rešpekt k iným či psychickú odolnosť.

Doba sa mení. Máte týchto top 10 soft skills?

Svetové ekonomické fórum zverejnilo vo Future of Job Reports 10 najžiadanejších soft skills potrebných na úspešné uplatnenie sa v roku 2025. Viaceré z nich súvisia s extrémne rýchlym technologickým pokrokom, no podstatné sú a budú zručnosti, ktoré sa zameriavajú na prácu s ľuďmi a riešenie problémov.

Disponujete niektorými z týchto mäkkých zručností?

 1. Analytické myslenie

Ste schopní systematicky porozumieť celkovému problému či situácii a rozložiť ich na jednotlivé časti. Navyše dokážete identifikovať vzťahy medzi týmito časťami a vyvodiť logické závery.

 1. Aktívne učenie

Pri aktívnom učení sa priamo zúčastňujete na vzdelávacom (pracovnom či študijnom) procese. Aktívne sa zapájate do činností, diskusií a praktických záležitostí. Tento prístup podporuje samostatné myslenie a konštruktívne riešenie problémov.

 1. Komplexné riešenie problémov

Zvládate proces identifikácie, analýzy a následného riešenia problému, ktorý vyžaduje systematický prístup.

 1. Kritické myslenie

Viete analyzovať, hodnotiť a formovať informácie z rozličných zdrojov s cieľom objektívne a rozumne vyvodiť závery a rozhodovať (sa).

 1. Kreativita, originalita a iniciatíva

Ak tieto schopnosti máte, prejavia sa v tvorivom prístupe k riešeniu problémov, vo vytváraní nových nápadov a v aktívnom presadzovaní nových myšlienok a projektov.

 1. Vodcovské schopnosti

Kombinácia manažérskych zručností, komunikačného talentu a schopnosti inšpirovať – máte ju? Ak áno, vediete tím smerom k dosiahnutiu spoločných cieľov.

 1. Používanie technológií a ich kontrola

Ste v používaní technológií ako doma? V tom prípade máte plus v podobe efektívneho ovládania a správy technologických prostriedkov (s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri zachovaní vysokého stupňa bezpečnosti).

 1. Návrh nových technológií a ich programovanie

S touto zručnosťou môžete doladiť proces vytvárania inovatívnych technologických riešení. Dokážete implementovať programovací kód.

 1. Odolnosť voči stresu a flexibilita

Viete efektívne reagovať na výzvy a tlak, prispôsobiť sa im? Gratulujeme. S týmto kráča ruka v ruke benefit pre vás aj pre vášho zamestnávateľa. Dokážete si totiž zachovať psychickú a emocionálnu rovnováhu aj v náročných situáciách.

 1. Zdôvodňovanie, hľadanie nových možností/príležitostí

Ak dokážete na základe svojich skúseností a dostupných informácií logicky uvažovať, nájsť spôsoby, ako efektívne vyriešiť vzniknuté problémy, a zároveň prostredníctvom analytických procesov a kreativity generovať nové myšlienky na zlepšenie jednotlivých procesov, máte poslednú z najžiadanejších soft skills na nadchádzajúce roky na trhu práce.

Úspech v práci

Rozvoj soft skills nie je len trendové klišé. Je to nevyhnutnosť pre každého, kto sa chce v profesionálnom živote posunúť vpred. Nielenže vám pomôžu uspieť na pracovnom pohovore, ale zároveň vytvoria základ aj pre dlhodobý úspech vo vašej kariére.

Mäkké zručnosti sú kľúčom k trvalému rastu v akomkoľvek pracovnom prostredí. Preto sa zúčastňujte na školeniach, vyhľadávajte príležitosti na ich rozvoj. Uvidíte, že sa sami sebe poďakujete.

Vložiť komentár