Ľudia sa zvyknú domnievať, že čím väčšia spoločnosť, tým väčšia istota. Je to však skutočne pravda? Množstvo ľudí, ktorí mali tú česť a možnosť vyskúšať si prácu v týchto organizáciách, na to má rozdielne názory. Skutočne sa tu uzatvárajú nepísané dohody o relatívnej istote za totálnu lojalitu s vopred spísanými pravidlami hry? Hodnota pre spoločnosť je odrazom hodnotenia výkonnosti Spoločnosti veľakrát nemusia brať do úvahy jedinca…