Kategória

Efektivita a rovnováha

Kategória

Priemerný špecialista v odbore má na svojom stole rozpracovaných 30 až 100 projektov. Súčasní pracovníci sú prerušovaní až 7-krát za hodinu a rozptyľovaní každé 2 hodiny. Štyria z desiatich pracujúcich ľudí zastávajú pozíciu v spoločnostiach, ktoré prechádzajú reštrukturalizáciou a čelia tak neistej budúcnosti. Spoločným menovateľom týchto ľudí je stres. Ako sa ho zbaviť, ak ho zámerne nevyhľadávame? K šťastiu stačí tak málo…