Infografika: Zdravá kancelária: pracovné prostredie a jeho vplyv na zamestnanca 

Máte na pracovnom stole či v jeho okolí väčšie množstvo predmetov? Pravdepodobne lákajú vašu pozornosť a možno aj narúšajú sústredenie. Riešením nie je ich odstránenie, ale (re)organizácia. To je jeden krok k lepšiemu pracovnému prostrediu. A ďalší? Kombinácia kvalitného nábytku, izbovej zelene a správneho nakladania s odpadom.

Vložiť komentár