Mindfulness = liek proti stresu

Myšlienky vám neusporiadane behajú sem a tam. Neustále od vás niekto niečo žiada a v práci máte jeden termín za druhým. Ste si vedomí, že tento tlak spoločnosti už dlhšie nezvládnete uniesť na pleciach. Poznáte to? Skúste mindfulness. Pomôže vám eliminovať stres a vysporiada sa so zmätkom vo vašej hlave. Jednoznačne zmení vaše chaotické bytie a spríjemní vám život v práci aj doma.

Čo to vlastne je?

Mindfulness v doslovnom preklade znamená všímavosť. Táto technika meditácie sa sústreďuje na všímanie si danej chvíle. To znamená, že by ste sa mali pokúsiť udržať vedomie prítomné v aktuálnom okamihu a zosúladiť sa s myšlienkami, citmi, telesnými pocitmi a prostredím okolo seba. Princípom mindfulness je sústrediť sa naplno len na to, čo prebieha teraz a v tomto momente – nie na to, čo už bolo, alebo ešte len príde.

Základnú úroveň prirodzenej všímavosti má každý jeden z nás. Technika všímavosti spočíva v presune vnímania vecí z úrovne podvedomia na úroveň vedomia. Čím vedomejšie budeme ovládať fungovanie našich psychických procesov, tým efektívnejšie dokážeme v živote fungovať a šetriť si energiu. Cieľom je naučiť sa žiť v skutočnej realite a pre daný moment.

TIP

Choďte na prechádzku a sústreďte sa naplno len na prítomný okamih. Snažte sa vnímať prírodu okolo vás, farby a vône. Nerozmýšľajte nad tým, čo bude o 5 minút, ani čo je potrebné ešte spraviť. Nerozmýšľajte nad cestou. Vnímajte naplno seba, svoj pohyb, dýchanie a veci navôkol.

Kto stojí za zrodom?

Tvorcom úspešnej meditačnej techniky je Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn, ktorý v roku 1971 získal titul PhD. v molekulárnej biológii na MIT (Massachusetts Institute of Technology). Program MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) sa zrodil v roku 1979 počas jeho pôsobenia na lekárskej fakulte v Massachusetts. Vo svojom výskume sa zameriaval prioritne na interakcie mysle a tela počas rôznych stresových situácií. V priebehu výskumu sa snažil pomocou aplikácie tréningu meditácie vo forme všímavosti zredukovať mieru dosahovaného stresu. Klinické štúdie sa venovali rôznym oblastiam a životným situáciám, ktoré dokázali vyvolávať stres.

TIP

Odporúčame prečítať si aspoň jednu knihu napísanú Prof. Dr. Jonom Kabat-Zinnom. Ak neviete, ktorou začať, určite siahnite po titule Život samá pohroma (v originálnom znení Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness). Dočítate sa v nej o základnej myšlienke a spôsoboch praktizovania systému mindfulness.

Oplatí sa aplikovať všímavosť aj v práci? 

Technika všímavosti nám pomáha sústrediť sa v aktuálnej chvíli len na jedinú vec, ktorú práve riešime. Na základe toho nás učí, ako sa vyhnúť rozptýleniu. Priamo tak napomáha zvyšovať hladinu koncentrácie, vďaka čomu efektívnejšie riešime úlohy. Vedci dokonca prišli na to, že technika všímavosti zvyšuje podiel hustoty šedej hmoty mozgu v oblastiach, ktoré ovplyvňujú učenie, pamäť a empatiu.

sustredenost-mindfulness-praca-robota

Meditácia pomáha potláčať negatívne myšlienky, najmä na základe uvedomovania si prítomného okamihu. Myseľ je tak oslobodená od spomienok na minulosť a budúcnosť, pričom sa môže prioritne venovať len bytiu v súčasnosti. To znamená, že dokáže zabrániť vzniku stresu z myšlienok, ktoré by sa zaoberali už zrealizovanými činnosťami alebo úlohami, ktoré je ešte len potrebné spraviť.

Všímavosť môže byť nápomocná aj pri budovaní dobrých vzťahov na pracovisku. Meditácia umožňuje pochopiť a rozpoznávať vlastné emócie, čo sa odráža vo zvýšenom emočnom kvociente človeka. Je dokázané, že ľudia, ktorí pravidelne meditujú, majú vyššiu mieru súcitu a pochopenia, pričom tiež jednoduchšie nadväzujú medziľudské vzťahy.

TIP

Meditácia je vhodná pre každého a čím skôr s ňou začnete, tým skôr sa naučíte odbúrať stres zo života. Najlepšie je venovať sa jej hneď ráno po prebudení. Nepotrebujete k tomu žiadne špeciálne prípravy. Stačí sa len pohodlne posadiť a oprieť. Ruky majte voľne spustené pozdĺž tela, nohy by sa mali dotýkať zeme, oči majte zavreté. Ide o to, aby ste dokázali precítiť seba. Sústreďte sa len na hlboké nádychy a postupné výdychy. Na konci meditácie si pošúchajte dlane a priložte na zatvorené oči. Pomaly ich otvorte a dlane dajte preč. Zo začiatku vám budú počas meditácie v hlave víriť rôzne myšlienky, ale čím častejšie budete meditovať, tým skôr sa vám myseľ uvoľní.

Prečo do toho ísť?

Základným princípom techniky všímavosti je dostať myseľ z nepokoja do pokojného stavu. Rôzne vedecké výskumy dokázali, že stres je zdrojom množstva chorôb. Okrem toho dokáže vyvolať depresívne a úzkostné stavy a môže byť aj príčinou nespavosti. Pokiaľ by sme sa v práci zamerali naozaj len na to nutné a pokúsili by sme sa byť viac všímaví voči danému momentu, dokázali by sme eliminovať stres, ktorý by v nás počas dňa mohol eskalovať.

Pridáte sa aj vy k svetovým gigantom ako je Google, Apple, Yahoo alebo Starbucks, ktorí v rámci základných zamestnaneckých benefitov preplácajú zamestnancom aj kurzy zamerané na všímavosť mysle?

Pamätajte si

  • Žite pre prítomný okamih. Naplno, v tom jedinom momente, bez utekajúcich myšlienok.
  • Nepoddávajte sa stresu a eliminujte ho pomocou meditácie.
  • Meditácia vás naučí pochopiť seba samého a stať sa produktívnejším.

Vložiť komentár