Psychologické bezpečie: môže odbúrať stres v práci?

Vo firme vládne pohoda, šéf i kolegovia sú komunikatívni a nápomocní? Svoju prácu milujete a s kolegami trávite aj voľný čas? To je skvelé. No čo ak je vaša situácia presne opačná – ak do práce prichádzate s neistotou, so stresom a s obavou, ak cítite, že vaše psychologické bezpečie je ohrozené? Zažívate stres v práci nielen v oblasti úloh, ale aj vzťahov?  

Pracovný stres alebo je vo vašej práci dusno? 

V práci si nemusíte rozumieť so všetkými, rovnako si s kolegami nemusíte vytvárať priateľské vzťahy presahujúce do osobného života, aby všetko fungovalo, ako má. Dôležité je, aby ste vedeli vzájomne komunikovať (zase raz tá komunikácia), aby ste si udržiavali profesionálnosť aj napriek tomu, že niekto vám je sympatický viac, iný menej. Áno, nie vždy to funguje takto jednoducho. No vytvárate si tak ochrannú stenu pred pracovným stresom a zároveň budujete psychologické bezpečie.  

Psychologické bezpečie si možno predstaviť ako vytváranie atmosféry, kde zamestnanci cítia slobodu vyjadriť svoje názory, pocity a myšlienky, a to bez obáv z negatívnych následkov. Prejavuje sa v otvorenosti, vo vzájomnom rešpekte a v podpore medzi kolegami. Vo výsledku prináša zlepšenú komunikáciu a spoluprácu.  

Je to vlastne taký kruh – komunikáciou k psychologickému bezpečiu, psychologickým bezpečím k lepšej komunikácii. Podieľate sa na ňom vy, ale aj ľudia, s ktorými pracujete. 

Pozor! Psychologické bezpečie v práci môže byť narušené 

Rozoznávajte signály. Nedostatok psychologickej bezpečnosti sa prejavuje tichým mlčaním pri stretnutiach, strachom z kritiky a vznikom konfliktov. Zamestnanci sa môžu izolovať, strácať motiváciu a pociťovať neistotu vo svojich úlohách a pozíciách.

Často sa ukazuje aj v podobe zvýšenej úrovne stresu (pracovného aj emočného) a znížením spokojnosti z práce.

Naráža kolega uštipačnými poznámkami na vašu sexuálnu orientáciu? Ste terčom výsmechu pre svoje náboženské alebo politické presvedčenie, pre svoje návyky či samotný spôsob vykonávania práce? Určite nepodceňujte to, že sa necítite príjemne, obzvlášť ak sa to nestalo raz. Riešte to. 

Poznáte tajomstvo efektívneho pracovného tímu? 

Je ním mentálna pohoda na pracovisku. Zamestnanci, ktorí pracujú v psychologicky bezpečnom prostredí, sú otvorení komunikácii. Hľadajú spôsoby, ako veci riešiť, nie výhovorky, prečo sa to nedá. Dôvera v tíme je vyššia.

Ak nastane konflikt medzi kolegami alebo medzi nadriadeným a podriadeným, vyriešite ho rýchlejšie, jednoduchšie a pravdepodobne aj smerom k spokojnosti. Pracovníci, ktorých nesužuje strach a tlak, sú kreatívnejší, inovatívnejší a ich motivácia kopať za jeden tím je výrazne vyššia. Je to výhra pre lídra aj pre celú firmu.  

Psychologická bezpečnosť a „wellbeing“ spolu súvisia 

Tom Rath, Jim Harter a ďalší vedci z Gallupu strávili roky štúdiom wellbeingu. Snažili sa zistiť, čo ho ovplyvňuje a ako ho zvýšiť. Skúmali ľudí vo viac ako 150 krajinách sveta a spolupracovali s uznávanými psychológmi, ekonómami či lekármi.  

Zistili, že psychologické bezpečie v práci je jedným z jeho kľúčových pilierov z celkovo piatich základných prvkov. Viete, ktoré to sú?  

  1. Kariérna pohoda 

Koľko času trávite v práci? Ste tam šťastní? Cítite sa medzi kolegami a vo vzťahu k nadriadenému bezpečne? Máte radi to, čo robíte?  

  1. Sociálna pohoda 

Máte silné rodinné väzby? Môžete sa na členov rodiny spoľahnúť? Koľko času denne trávite s priateľmi? Vedia vás vypočuť? Dokážete aktívne počúvať aj vy ich? Je vo vašom živote prítomná láska? 

  1. Finančná pohoda 

Máte dostatok financií na bývanie, kvalitné potraviny? Dostáva vás nedostatok financií do tlaku a stresu? Ste zaťažení vysokými pôžičkami? 

  1. Fyzická pohoda 

Koľko času denne venujete fyzickej aktivite? Chodíte na prechádzky? Máte dostatok energie na prácu i voľnočasové aktivity? Doprajete si každý deň kvalitný 8-hodinový spánok?  

  1. Komunitná pohoda 

Zúčastňujete sa na spoločných stretnutiach so susedmi? Ste súčasťou športovej komunity? Zapájate sa do aktivít v mieste svojho bydliska? 

Vedeli ste, že:

Význam slova wellbeing sa nedá jednoznačne vystihnúť, no najčastejšie sa prekladá ako blahobyt či kvalita života. Zahŕňa rôzne aspekty ako spokojnosť v osobnom aj pracovnom živote, schopnosť čeliť každodenným výzvam, zdravie po fyzickej aj psychickej stránke – opisuje celkovú kvalitu života človeka (ale aj nejakej komunity či celého národa) z hľadiska fyzického, duševného, emocionálneho zdravia, z hľadiska socializácie, finančnej stability.  

Neustály stres v práci – čo ak sa to už pokašľalo?  

Čo ak aj váš partner vníma, že dorábate veci aj po pracovnom čase, ak vám nadriadený vyčíta, že predtým ste prácu odvádzali kvalitnejšie, ak priatelia nechápu, prečo ste odmietli už niekoľko plánovaných stretnutí, ak vám lekár oznámil, že zdravotný problém, ktorý aktuálne riešite, môže prameniť zo stresu v práci?  

Obnovenie psychologickej bezpečnosti si vyžaduje aktívny prístup vedenia. Vedúci tímu alebo HR manažér pravidelne monitorujú atmosféru na pracovisku. V prípade, že zistia narušenie psychologického bezpečia, musia konať. Pozývajú dotknuté strany na diskusiu, poskytujú konštruktívnu spätnú väzbu, sledujú priebeh riešenia „pracovnej nepohody“.

Ale podnet nemusí prísť iba z ich strany. Ak sa v práci nemáte dobre, iniciujte stretnutie vy. Včasná identifikácia problému pomôže k jeho zdarnému vyriešeniu a predchádza vzniku konfliktov. No a, samozrejme, aj negatívnemu vplyvu na psychologické bezpečie.  

Zašlo to ešte ďalej? Porozprávajte sa so psychológom. Na veci sa budete pozerať z úplne iného uhla, budete k nim pristupovať inak (ak to bude potrebné), ale hlavne urobíte, čo treba, pre svoje zdravie – fyzické, duševné aj emocionálne

Tip:

Aj my sme sa rozprávali so psychologičkami, konkrétne na tému pracovného vyhorenia. Ak vás zaujíma nielen to, ako ho liečiť, ale aj ako mu predchádzať, pozývame vás na zaujímavé čítanie: 
ROZHOVOR: Syndróm vyhorenia: psychologičky radia, ako mu predchádzať 

Vložiť komentár