4-dňový pracovný týždeň. Áno alebo nie?

Model 4-dňového pracovného týždňa umožňuje zamestnancom tráviť viac času s rodinou, venovať sa záľubám alebo dobročinným projektom. Predpokladá sa, že takýto zamestnanec bude spokojnejší, oddýchnutejší a na prácu mu zostane viac energie. Ako to vnímajú zamestnávatelia? Dokážu zmerať výkon a efektívnosť svojich zamestnancov? Zaistí vysoká produktivita oddýchnutých zamestnancov rovnaké firemné výsledky v porovnaní s bežným pracovným týždňom?

Odvážne krajiny hlásia pozitívne výsledky

Predstavte si, že do práce chodíte iba štyri dni v týždni. To, ako strávite zvyšné tri dni, je iba na vás. Za týždeň odpracujete menej hodín, no na mzdu vám nikto nesiahne. Dokonca vám ostanú aj zamestnanecké benefity. Zdá sa vám to ako rozprávka? V niektorých európskych krajinách je model 4-dňového pracovného týždňa už skutočným príbehom.

Priekopníkmi v testovaní a zavádzaní 4-dňového pracovného týždňa sú Island, Nový Zéland, Švédsko, ale i Veľká Británia, Belgicko a ďalšie krajiny. Testovanie tam prebiehalo v rôznych odvetviach a vzorka testovaných bola vždy rozdielna. V záverečných reportoch 4-dňového pracovného týždňa, ktoré postupne zverejňovali zapojené krajiny, sa opakovala vysoká miera efektivity a šťastní zamestnanci. Situácia win-win pre obe strany.

Skrátený pracovný týždeň = vyššia produktivita práce a?

Island slúži ako príklad

Island ako prvá krajina v Európe odvážne spustil pred ôsmimi rokmi pilotný projekt 4-dňového pracovného týždňa. Zapojilo sa viac ako 2 500 zamestnancov, čo predstavuje zhruba 1 % pracovnej sily. V projekte sa vystriedali pracovníci kancelárie starostu, zamestnanci školy či policajti. Prioritne išlo o ľudí zamestnaných vo verejnom sektore.

Will Stronge, riaditeľ pilotného projektu, sa pred jeho ukončením vyjadril pre televíziu BBC: „Štúdia ukazuje, že doteraz najväčšia skúška kratšieho pracovného týždňa vo verejnom sektore na svete bola podľa všetkých ukazovateľov ohromným úspechom. Verejný sektor je zrelý na to, aby bol priekopníkom kratších pracovných týždňov.“

Pozitívne výsledky štúdie, ktorá bola ukončená v roku 2019, vytvorili tlak na zákonodarcov. Štvordňový pracovný týždeň sa dočkal legislatívneho spracovania a obyvatelia Islandu teda môžu o tento model požiadať a využívať výhody, ktoré z neho vyplývajú.

Británia nezaostáva

Na Britských ostrovoch v máji 2023 vyhodnotili pilotný projekt 4-dňového pracovného týždňa, ktorý realizovali v spolupráci s výskumnou agentúrou Autonomy. Trval šesť mesiacov a pozitívne ohlasy na jeho adresu zazneli už krátko po jeho začiatku. Na rozdiel od Islandu sa do projektu zapojil aj súkromný sektor.

Medzi účastníkmi nájdete pracovníkov banky, lokálneho rybára aj zamestnancov pivovaru. Spolu 2 600 zúčastnených, približne 60 spoločností. Vo výsledku boli zamestnanci šťastnejší, viac oddýchnutí a v práci veľmi výkonní a produktívni.

Konateľ poradenskej spoločnosti a jeden z účastníkov pilotného projektu sa pre denník Le Monde vyjadril jednoznačne: „Zmena v tempe práce nám dala príležitosť zmeniť spôsob, akým pristupujeme k veciam, stať sa efektívnejšími a kreatívnejšími.“ Aj v tejto európskej krajine spôsobili pozitívne ohlasy väčší tlak na zákonodarcov v snahe presadiť model 4-dňového pracovného týždňa medzi platné paragrafy.

Pozitívne ohlasy aj v krajine vychádzajúceho slnka

Štvordňový pracovný týždeň funguje aj v Japonsku. Panasonic postavil fyzické a duševné zdravie svojich zamestnancov na piedestál a umožnil im túto voľbu. Aj Microsoft vo svojich japonských kanceláriách vyskúšal skrátenú verziu pracovného týždňa. Postoj spoločnosti zhrnul jej tamojší prezident Japan Takuya Hirano: „Pracujte krátko, dobre si oddýchnite a veľa sa učte. Chcem, aby zamestnanci premýšľali a zistili, ako môžu dosiahnuť rovnaké výsledky s pracovným časom kratším o 20 %.“

4-dňový pracovný týždeň má plusy aj mínusy

Je tento model výhodný aj pre spoločnosti, ktoré sú lídrami na trhu a na svet sa pozerajú cez čísla? Podľa ich vyjadrení určite áno. Štvordňový pracovný týždeň prináša výhody aj nevýhody, a to z pohľadu zamestnávateľa i zamestnanca.

Plusy pre zamestnanca

 • Rovnaký plat za menej odpracovaných hodín
 • Celkové zlepšenie fyzického a duševného zdravia
 • Dostatok času na samého seba, rodinu i záľuby
 • Zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom
 • Nižšie náklady na dopravu do práce

Plusy pre zamestnávateľa

 • Produktívnejší a šťastnejší zamestnanci
 • Nižšia fluktuácia zamestnancov
 • Úspora nákladov na energie
 • Nárast záujmu o prácu v spoločnosti
 • Lepší zdravotný stav zamestnancov
 • Pozitívny environmentálny vplyv (menej presunov za prácou, nižšia spotreba elektrickej energie)

Mínusy pre zamestnanca aj zamestnávateľa

 • Nemožné aplikovať na každú pracovnú pozíciu
 • Nutnosť prísneho merania efektívnosti a produktivity zamestnancov
 • Ťažšia koordinácia tímovej práce v prípade zamestnancov majúcich voľný iný deň v týždni

Tip:

Cieľom manažérov je zameriavať sa na efektivitu práce. Ak je tá, čo súvisí so 4-dňovým pracovným týždňom, zatiaľ v nedohľadne, alternatívou by do istej miery mohla byť oddychová miestnosť. Dnešné kancelárie sú iné. Mali by byť. Už nejde len o miesto, kde si sadnete a odrobíte, čo treba. Zamestnanci potrebujú aj časť vyhradenú na kreatívne nápady či aktívny oddych. Preto je dôležité i zariadenie a dizajn, aby ste sa cítili príjemne.

Dokonalý prehľad o výkone a produktivite zamestnancov

I keď zamestnávateľ po zavedení 4-dňového pracovného týždňa očakáva vyššiu produktivitu zamestnancov, musí mu to potvrdiť aj interné meranie. Je potrebné udržiavať dôkladný prehľad o rozsahu práce, časovej kapacite zamestnancov a sledovať ich pracovné vyťaženie. Nestačí „len“ zavádzať inovácie a benefity, je dôležité vedieť vyhodnotiť ich fungovanie v procesoch a vplyv na aktuálnu firemnú stratégiu.

A dôvod? Neprekvapivo jednoduchý. V konečnom dôsledku je cieľom podnikania dosahovanie zisku.

Možno práve vaše merania môžu byť potvrdením a príkladom, že aj na Slovensku dokáže skrátený pracovný týždeň priniesť výhody a spokojnosť na oboch stranách „frontu“. Čo tak skúsiť zaoberať sa na najbližšej firemnej porade/stretnutí s HR manažérom aj touto tematikou?

Vložiť komentár