Aj kancelária môže byť eco-friendly

Ekologické myslenie, trvalá udržateľnosť a obnoviteľné zdroje sú nielen trendom, ale aj nevyhnutnosťou. Správať sa zodpovedne a ekologicky je dnes viac než nutné. A to platí aj pre kancelársky segment a pracovné prevádzky.

V zelenej budove

Ak by sme mali ísť od úplných základov, pravá „eko kancelária“ by mohla sídliť len v budove s environmentálnou certifikáciou LEED alebo BREEAM. Na našom území sa ich však až toľko nenachádza. Tieto medzinárodné systémy hodnotenia budov kladú veľký dôraz na vplyv stavieb na životné prostredie a zdravie, no tiež aj na životný cyklus budovy – od získania materiálov, cez ich dopravu na stavbu, až po likvidáciu a možnú recykláciu.

budova-svetlo-stromy-odraz-zrkadlovy-efekt

Znamená to, že na výstavbu kancelárskych budov a do ich vnútorných priestorov by sa mali používať len lokálne alebo recyklované suroviny, produkty by mali byť zdraviu neškodné a dodávateľské firmy by mali mať zavedený systém environmentálneho manažmentu. Oba certifikáty, LEED aj BREEAM, používajú 9 kategórií hodnotení s rôznou váhou kreditov a hodnotia podobné hľadiská, ako sú dosah na ekosystémy, klimatické zmeny, hydrológiu a krajinu, spotrebu neobnoviteľných energetických zdrojov, procesy pri výstavbe a podobne. Takéto moderné a energeticky úsporné stavby, pri ktorých sa myslelo aj na environmentálny dopad, môžeme pokojne označiť za „zelené budovy“. Nie každý má však to šťastie sedieť v podobnej kancelárii.

Ekologická stopa

O tom, či je pracovisko ekologické, hovoria aj iné faktory. Napríklad taká poloha a nakladanie s odpadom. Ak je kancelária či dielňa ľahko dostupná mestskou hromadnou dopravou a zamestnanci nemusia každodenne používať autá, zanechajú určite menšiu ekologickú stopu. V kanceláriách by malo byť dnes už samozrejmosťou recyklovanie. Každý Slovák vyprodukuje približne 350 kg odpadu za rok, čo je podľa štatistík oveľa menej ako priemer v EÚ s takmer 600 kg. A hoci by toto číslo mohlo vyznieť pozitívne, bohužiaľ, aj tak málo recyklujeme. Väčšina odpadu sa skládkuje či spaľuje a len približne štvrtina sa recykluje a kompostuje. Značná časť komunálneho odpadu pritom vzniká na pracoviskách.

farebne.smetiaky-na-kompostovanie-stena-ulica-dlazba

Zaujímavosť: Do roku 2025 by sa malo podľa dohody medzi inštitúciami EÚ recyklovať aspoň 55 % odpadu produkovaného domácnosťami a malými podnikmi.

Recyklovanie a kompostovanie v kancelárii

V kanceláriách a prevádzkach je možné dosiahnuť nulový odpad zavedením recyklovania, kompostovacieho systému a „zelenej nákupnej politiky“. Najviac recyklovanými druhmi odpadu sú v našich končinách papier, sklo a kovy. Zamestnanci uvítajú samostatné nádoby na rôzne druhy odpadu v zasadačke a mnohí dokonca aj kompostér v kuchynke. Hoci si kompostovanie môže niesť určitú stigmu zápachu, nádoba na kompost nemusí mať tradičnú podobu nádoby, ktorej obsah treba pravidelne vynášať. Na trhu nájdeme aj dizajnové kompostéry s ocenením Red Dot Design Award, ktoré sú zároveň interiérovým doplnkom. Prikrmovanie dážďoviek v nich a sledovanie stavu, ako sa novým nájomníkom kancelárie darí, sa tak môže stať súčasťou firemnej kultúry.

kolegyne-kava-zamestnanci-plastove-pohare-stol-hodinky-zeny

Zdravšie obedy

Množstvo odpadu v kanceláriách a dielňach vzniká počas obeda, pričom nemáme na mysli len zvyšky jedla. Princíp objednávania obedov v jednorazových obaloch sa výrazne podieľa na množstve vyprodukovaného plastového odpadu. Tieto polystyrénové produkty sa pre ich silné znečistenie veľmi ťažko recyklujú a končia buď na skládke (rozkladajú sa až 500 rokov), alebo v spaľovni (pri ich spaľovaní sa vylučuje 57 rôznych chemikálií). Rovnako ich výroba zaťažuje životné prostredie. Riešením je plne vybavená kuchynka pre zamestnancov, v ktorej si môžu ohriať obed donesený z domu. Zariadená, ako inak, elektronikou označenou energetickým štítkom v triede A, s bio degradovateľnými špongiami a bezfosfátovými čistiacimi prostriedkami. Vzorom nám v tomto môže byť aj Francúzsko, ktoré v roku 2016 schválilo zákaz používať jednorazové obaly na jedlo, príbory a poháre. Nariadenie nadobudne účinnosť od roku 2020.

hamburger-plastovy-obal-jedlo

Zaujímavosť: Jednorazové polystyrénové obaly na obedy obsahujú benzén a styrén, ktoré reagujú pri dotyku s teplom. Navyše sa ťažko recyklujú a rozkladajú sa až 500 rokov.

Eco-friendly papier

K najpoužívanejším kancelárskym potrebám patrí kancelársky papier. V bežnom kancelárskom papieri však, bohužiaľ, nájdeme chlór, ktorý zaťažuje životné prostredie. Jeho vhodnou alternatívou je recyklovaný papier, ktorý nie je bielený chlórom a šetrí tak nielen tlačiarenské stroje, ale aj svet. Pravý recyklovaný papier obsahuje 100 percent papierového odpadu a je vhodný do atramentových aj laserových tlačiarní, faxov i kopírovacích strojov. Takýto produkt má buď značku Blue Angel, ktorá zaručuje šetrnú výrobu a absenciu nebezpečných chemických látok, alebo je držiteľom ekologického certifikátu Nordic Swan. Ten sa udeľuje na základe prísnych kritérií – materiál pri výrobe musí byť energeticky šetrne spracovaný a dodržiavať sa musia prísne limity emisií.

pisacie-potreby-noznice-lepiaca-paska-ceruska-orezavac-lepiaci-blok

Environmentálne zmýšľajúci zamestnávatelia môžu okrem používania recyklovaného papiera zamestnancom dopriať aj recyklované kancelárske pomôcky ako samolepiace bločky, obálky, zošity či archívne boxy. Možností, ako spraviť z kancelárie eco-friendly pracovisko, je však oveľa viacej, stačí len trocha snahy a naladenia sa na správnu vlnu – byť ekologický môže byť totiž aj ekonomické.

Zásady ekologickej kancelárie:

  • Umožnite zamestnancom recyklovať. Umiestnite do kancelárií, zasadacích miestností či dielní nádoby na separovaný odpad.
  • Nebojte sa v interiéri kompostovať. Dizajnový kompostér sa stane príjemným doplnkom pracoviska, zápachu sa nemusíte obávať.
  • Zaveďte zelenú nákupnú politiku. Rozhodujúcim faktorom pri kúpe kancelárskych predmetov by mal byť ich dopad na životné prostredie. Uprednostňujte tovary s dlhou životnosťou alebo recyklované pomôcky a papier.
  • Drevené zariadenie kancelárie by malo mať certifikát o tom, že ťažba prebehla ekologicky šetrným spôsobom.
  • Zriaďte zamestnancom kuchynku, v ktorej si môžu ohrievať jedlo z domu či spraviť vlastnú kávu. Spoločný kávovar nahradí nakupovanie kávy v plastovom poháriku v štýle „take away“.
  • Zbavte sa žrútov energie v podobe starých počítačov a spotrebičov s energetickou triedou horšou ako A. Náklady na energie zníži aj efektívne LED osvetlenie.
  • Na čistenie priestorov používajte ekologické čistiace prostriedky, od bio degradovateľných špongií v kuchynke po bezfosfátové čistiace prostriedky. Zelené upratovanie zahŕňa aj šetrenie energiami a vodou.
  • Pozvite prírodu do interiéru a umiestnite do kancelárie kvety v kvetináči. Harvardská štúdia ukázala, že práca v takomto zelenom prostredí znižuje úmrtnosť až o 12 percent. Kvety navyše čistia vzduch. Napríklad taký zelenec používajú dokonca odborníci z NASA na orbitálnych staniciach na prečistenie vzduchu.

Vložiť komentár