Motivácia zamestnancov. Nech robia, čo ich baví, a dokážu to najlepšie, ako vedia

Stojíte na čele firmy, vediete tím alebo skupinu ľudí? Nedarí sa vám dosahovať žiadané výkony, kvalitu či plniť termíny? Stáva sa atmosféra v tíme toxická a ľudia skôr utekajú domov namiesto toho, aby sa odhodlane púšťali do pracovných úloh? Ak bojujete s podobnými problémami, určite čítajte ďalej. Téma motivácie vášho tímu je pre vás ako vyšitá.

Motivácia ako taká sa jednoducho nedá naordinovať či predpísať ako liek. Jej existencia nie je samozrejmosťou, ale vecou každého jednotlivca. Je potrebné vytvárať motivujúce podmienky a podnecovať okamihy, ktoré jej prirodzenú prítomnosť a rast podporia.

Zamestnanec ako ľudská bytosť, nie ťažný kôň

Základným kameňom úrazu v mnohých firmách je prístup k zamestnancom ako k ťažným silám, ktoré sú primárne určené na výkon úloh a plnenie cieľov. Už len samotný hlboko zakorenený pojem „ľudské zdroje“ nesie so sebou až príliš neosobné a odmerané asociácie. Človek – zamestnanec – by však nemal byť redukovaný len na akýsi zdroj výkonu. Je to totiž taká istá ľudská bytosť ako vy, manažér. Borí sa životom, vyrovnáva s bežnými životnými situáciami, zdravotnými neduhmi a nástrahami vzťahov. Toto by ste určite mali zohľadňovať – a takým spôsobom aj k podriadeným pristupovať. Pravidelne oceňujte ich prínos pre firmu a transparentne definujte oblasti potrebné pre rozvoj. Pretože silný motivujúci charakter má to, ak zamestnanec prijíma spätnú väzbu s odhodlaním a vôľou k sebarozvoju.

feedback-rozhovor-sef-zamestnanec-spokojnost-otazky

Prežívanie obojstrannej dôvery je nevyhnutným kľúčom vo vzťahoch na pracovisku. Jej budovanie prebieha dlhodobo a môže stáť iba na reálne zažitých situáciách vzájomnej podpory a pomoci. Emócie sú oveľa silnejší zdroj motivácie ako peniaze či podobné pominuteľné komodity.

TIPY

 • Dbajte na kolektívne aj individuálne rozhovory. Je veľmi dôležité, aby ste poznali niečo zo súkromia svojho tímu, a taktiež mali aspoň čiastočný prehľad o jeho najvýznamnejších hnacích silách v privátnom živote. Zdieľanie osobných životných príbehov buduje základy dôvery.
 • Osobné a profesionálne ciele sú často navzájom prepletené, preto je naozaj potrebné poznať ich kontext v súvislosti s vašimi ľuďmi. Iba tak môžete riešiť ich rozvoj individuálnym spôsobom.
 • Organizujte mimopracovné aktivity, teambuildingy alebo neformálne aktivity v rámci firmy (napr. spoločné raňajky, pitie kávy, čaju a iné), aby ste priestor pre otvorenú neformálnu komunikáciu so zamestnancami vôbec vytvorili.
 • Pamätajte, že ak vaša snaha nebude úprimná a dôverná, otočí sa vám každý chrbtom. A nakoniec viac stratíte, ako získate.

Ak ich to bude baviť, spravia to radi a kvalitne

Určite ste v živote zažili situácie, v ktorých ste boli nútený vykonávať niečo proti vašej vôli, nebavilo vás to a nemali ste voči samotnej práci žiaden vzťah. Možno vám dokonca nezáležalo ani na tom, či spravíte danú vec správne. Táto situácia vo vašej firme nesmie nastať. Čas je príliš drahý a beží až prirýchlo na to, aby vaši zamestnanci vykonávali prácu, ktorá ich nebaví, alebo na ktorú nemajú predpoklady, resp. ich využívate na niečo iné, než prečo boli do firmy prijatí primárne. Iba tí, ktorí uplatňujú svoje zdatnosti pri plnení úloh a napĺňajú ich, sa budú dlhodobo zlepšovať. Iba tí budú bažiť po osobnom i profesionálnom raste.

TIPY

 • Nepodceňujte dôkladný výber kvalitného človeka. Jeho vízie, usporiadanosť cieľov, zručnosti a doterajšie dosiahnuté výsledky sú viac ako tituly vysokých škôl.
 • Dôkladne preskúmajte silné i slabé stránky každého podriadeného, dajte mu príležitosť využiť tie silné v prospech firmy, no taktiež možnosť rozvíjať tie slabšie.
 • Vzdelávanie personálu je jedným z kľúčov k úspechu. Vyčleňte financie, ktoré by mali prúdiť týmto smerom. Mali by ste v tom mať poriadok a v pravidelných intervaloch vyhodnocovať prínos vzdelávania.
 • Vytvorte priestor vzdelávať sa i v iných oblastiach, ktoré priamo nesúvisia s výkonom funkcie (napr. cudzie jazyky, záujmové či športové aktivity a iné).

Prostredie, do ktorého je radosť sa vracať

Vyžadujete od zamestnancov vrcholné výkony v kvalite najvyššej triedy? Najprv je však potrebné položiť si nasledujúce otázky: „Som schopný dať týmto ľuďom nástroje a zabezpečiť pracovné prostredie tak, aby tieto výkony dokázali generovať? Viem vôbec, ako sa moji ľudia cítia na mieste, kde pracujú?“ Pracovné prostredie významne vplýva na zdravie, aktuálnu náladu a pocity. Priamo ovplyvňuje výkon a jeho kvalitu.

Dobrý manažér sa o potreby zamestnancov zaujíma, ten lepší ich rešpektuje a snaží sa ich plniť a ten najlepší sa nimi necháva viesť a prinesie vždy niečo navyše. Benefity využiteľné mimo prácu môžu slúžiť ako odmena naviac za extra výkony, kolektívne ocenenie, alebo ako prejav záujmu o pohodu i vo voľnom čase. Firmy, ktoré dosahujú najlepšie výsledky v starostlivosti o zamestnancov, sú najčastejšie tie, ktoré kladú dôraz na zdravie a udržiavanie fyzickej i psychickej kondície svojich ľudí.

TIPY

 • Nešetrite na kvalitnom a efektívnom vybavení. Sami si určite doprajete dizajnové a výkonné pracovné zariadenie, hoci k práci manažéra ho pravdepodobne nevyhnutne nepotrebujete. A tí, na ktorých výkone firma stojí, pracujú na priemernej technike a sedia na priemernej stoličke.
 • Vždy si spomeňte na staré známe: Kto sa nič nepýta, nič sa nedozvie.
 • Hľadajte spôsoby, ako pracovný priestor spríjemniť a ozvláštniť. Umožnite prácu postojačky, vytvorte oddychové či voľné zóny, v ktorých dôjde k náhodným stretnutiam i tých zamestnancov, ktorí možno o sebe ani netušia. Podporíte tak budovanie vzťahov a možnosť generovania nových nápadov.
 • Dbajte na dodržiavanie optimálnych podmienok na pracoviskách a zásad ergonómie (teplota, vlhkosť, osvetlenie, vetranie).
 • Zvážte tieto zmeny vo finančnom pláne a buďte štedrí. Výsledky si určite čoskoro všimnete. Možno finančné obraty prudko nevzrastú, ale vašim ľuďom sa bude pracovať príjemnejšie, bude sa im ľahšie tvoriť a lepšie zvládať náročné komplexné úlohy.
 • Klaďte si neustále otázku, či by ste boli ochotný a dokázali výkonne pracovať v prostredí, v ktorom pracuje váš tím.
 • Buďte kreatívny a pridajte „niečo navyše“. Moderné firmy zabezpečujú pestrý pitný režim, prísun vitamínov (zeleninou či ovocím) alebo doprajú čajičkárom i kávičkárom obľúbené pôžitky.
 • Podporujte zdravšie návyky, napr. formou prednášok o stravovaní, wellness poukazmi či zážitkovými aktivitami s príbuznými.

Nemateriálne benefity majú oveľa väčšiu hodnotu ako financie

Ak pracujete v segmente, v ktorom dokážu ľudia pracovať i z vlastného príbytku, nehľadajte výhovorky, prečo nemôžu. Nie je nič horšie ako dogmaticky stanovené a nepriestrelné firemné podmienky. Flexibilná pracovná doba je dnes už štandardom. Ochota prispôsobiť časovú dotáciu na homeoffice individuálnym potrebám nie je výnimkou. Chcete predsa podporovať zodpovednosť a lojálnosť vašich ľudí. Ak im nedoprajete potrebný priestor, nikdy im neumožníte tieto kvality vzťahu s firmou budovať. Dovolenka, platené či študijné voľno môžu byť nástrojmi, s ktorými sa dá v rámci nefinančných benefitov zaujímavo experimentovať.

TIPY

 • Doprajte možnosť pracovať z domu častejšie tým, ktorí dochádzajú z väčšej diaľky.
 • Nepodporujte nadčasy. Vašich ľudí potrebujú aj doma ich blízki.
 • Stanovený rozsah času, ktorý môžu zamestnanci využiť na vlastné projekty, podporuje ich kreativitu a voľnosť v myslení, čo prináša spätné benefity tiež pri plnení výhradne pracovných úloh.
 • Ocenenie kvalitných výkonov jednotlivcov či tímov môžete dosiahnuť udelením extra voľna alebo dovolenky.
 • Prejaviť vďaku dlhodobým zamestnancom za lojálnosť firme možno pevným zvýšením počtu dní dovolenky alebo dní určených na regeneráciu.
 • Umožnite tímom stretávať sa a pracovať i mimo pracovisko – podporuje to variabilitu vzájomného zladenia sa a generovania výkonu.

Vytvárať také firemné podmienky, ktoré pôsobia na váš tím motivujúco, sa nemusí zdať až také zložité. Mnohokrát však chýba snaha osvojiť si ľudskejší prístup, zaujímať sa nie iba o pracovné potreby zamestnancov, ale poznať aj ich osobný kontext. K dosiahnutiu motivujúcich podmienok je nevyhnutné nielen dôkladné finančné plánovanie a účelové využitie prostriedkov vzhľadom k týmto potrebám, ale aj úprimný a nefalšovaný záujem vedenia o zušľachťovanie podmienok práce všetkých pracovníkov. Tam to skutočne začína aj končí – v srdci a v mysli každého manažéra či vedúceho firmy.

„Jediným spoľahlivým spôsobom, ako dosiahnuť motiváciu, je povzbudzovať ľudí, aby robili na veciach, ktoré ich bavia a na ktorých im záleží, s ľuďmi, ktorých majú radi a na ktorých im záleží. Žiadne skratky neexistujú.“

Zdroj: Fried & Heinemeier. Kniha: Práce na dálku

Vložiť komentár