Flexibilné riešenia v pracovnom prostredí

Neexistuje definitíva, pokiaľ ide o vytvorenie ideálneho pracovného priestoru. Spoločnosti majú rôzne potreby a ciele. Čo funguje v jednom prostredí, nemusí v ostatných, a naopak. Preto je veľmi dôležité pokúsiť sa nájsť správny pomer pri zariaďovaní pracovného priestoru, aby dokázal poskytnúť nielen miesto pre pracovné skupiny, ale zabezpečil aj súkromie jednotlivcom.

Inovatívny návrh nábytku môže byť jedným z aspektov, ktoré výrazne zmenia pracovný priestor. Hlavné kusy v kanceláriách sa nemenia. Na vytvorenie pracovného priestoru budete aj naďalej potrebovať stôl a stoličku. Avšak funkčnosť nábytku sa doplnila o cieľ definovať pracovné prostredie a ponúknuť variabilitu. Správny výber nábytku a jeho rozmiestnenie môže tak vypovedať o tom, aké pracovné prostredie chcete ponúknuť.

Na začiatku sa každý snaží nájsť odpovede. Pôjdeme podľa tradičného modelu a maximalizujeme počet súkromných kancelárií, alebo uprednostníme moderný prístup a vytvoríme tak špecializované a rozsiahle priestory na skupinovú spoluprácu? Už dávno neplatí, že jedna sa rovná jednej. V dnešnom modernom svete dokážu architekti a dizajnéri vytvoriť na jednej ploche priestor nekonečných možností.

Agilná kancelária alebo agilný pracovný priestor

Bude to desať malých kancelárií alebo jeden veľký otvorený priestor? Potrebujeme dve malé zasadačky alebo len jednu veľkú? Zabudnite na nerozhodnosť v počte. Skutočné kancelárske priestory budúcnosti sú „agilné“ a majú všetko v jednom. V závislosti od zadania môžu pracovníci využívať prispôsobiteľné prostredie a interaktívne funkcie, ktoré definuje vynaliezavosť, ako napríklad modulárny nábytok, prenosné steny a odnímateľné korkové dosky.

Spoločnosti očakávajú od zamestnancov dosahovanie maximálnej produktivity, inovatívne nápady a kolektívny prístup. Otvorené pracovné plochy ponúkajú priestor na socializáciu a kolektívnu prácu, pričom využívajú daný priestor efektívne. Na druhej strane je však vyššia produktivita dosahovaná v uzatvorených tradičných kanceláriách, ktoré poskytujú dostatok súkromia a priestor pre koncentráciu. Riešením môže byť flexibilné pracovisko.

porada-ludia-tabula-stol-kolegovia-notebooky

Agilné pracovné priestory vznikli ako zmes kreativity a technológie. Je to pracovné prostredie, ktoré je priestorovo efektívne, produktívne a napriek tomu živé. Kombináciou súkromných kancelárskych priestorov a zdieľaného pracoviska vznikol hybridný model, ktorý zabezpečuje chýbajúcu funkčnosť flexibility priestoru. Umožňuje používateľom pracovného priestoru dosahovať vyššiu produktivitu bez ohľadu na projekt, úlohu alebo zaradenie do skupiny.

Počas plánovania kancelárií nikdy neviete, akým požiadavkám budete čeliť z dlhodobého hľadiska. Pomocou flexibilných prvkov a modulárnych systémov budete zakaždým vedieť remodelovať priestory tak, aby čo najlepšie vyhovovali súčasným požiadavkám.

Pojem „flexibilný dizajn kancelárskych priestorov“ je čoraz viac zaužívaný, a preto aj veľa spoločností na trhu prehodnocuje stav súčasných pracovných prostredí. Mnohé štúdie dokázali, že ak firmy dovolia zamestnancom, aby pracovali kedy, kde a ako chcú, zvyšuje to zároveň ich produktivitu. Ponuka flexibilného kancelárskeho prostredia prináša úžitok zamestnancom i zamestnávateľom – najmä preto, že namiesto zamestnancov, ktorí sa zameriavajú na čas a dochádzku, sa sústreďujú viac na výsledky a výkon, ktoré zlepšujú produktivitu, myšlienky a kultúru spoločnosti.

Výhody plynúce z flexibility priestoru

Jednou z hlavných výhod agilnej práce je zvýšená produktivita. Poskytovanie prostredia založeného na aktivitách a umožnenie jednotlivcom pracovať z ľubovoľného nastavenia, ktoré si zvolia, ponúka bezproblémovú kombináciu zameranej, spoločnej a tvorivej práce, čo vedie k lepšej produktivite. Výskum spoločnosti BPS World zistil, že 67 % agilných podnikov zaznamenalo značný nárast produktivity – v niektorých prípadoch až o 20 %.

Mnohé spoločnosti míňajú peniaze na kancelárske priestory, ktoré sú nedostatočne využité. Hľadajú rozľahlé priestory s mnohými malými miestnosťami pre veľký počet zamestnancov. V konečnom dôsledku by spoločnostiam ale postačovali polovičné priestory, než aké reálne zaberajú. Flexibilné kancelárske miestnosti búrajú zaužívané spôsoby myslenia. V týchto kanceláriách nie je potrebných desať nových stolov pre desať pracovníkov, a práve z tohto dôvodu tento trend v zariaďovaní pomáha šetriť náklady.

Navrhovanie novej kancelárie prináša príležitosť vytvoriť ekologickejšie a inteligentnejšie kancelárske prostredie. To môže výrazne zlepšiť udržateľnosť a zároveň znížiť náklady a environmentálnu stopu spoločnosti.

dizajnova-kancelaria-kvety-rastliny-lampy-stoly-stolicky-okna

Je nevyhnutné vytvoriť efektívnu a optimálnu pracovnú oblasť, v ktorej sa tím môže cítiť energicky a motivovane. Nielenže môže skvelá kancelárska stratégia zvýšiť produktivitu a morálku, ale môže tiež pomôcť presadzovať a posilňovať firemnú identitu.

Agilná práca je kľúčom k zvyšovaniu tvorivosti a inovácií na pracovisku. Efektívna stratégia kancelárskeho dizajnu môže pomôcť stimulovať rozdielne úrovne myslenia tým, že poskytuje prostredie, ktoré prispieva k potrebám zamestnancov, a tým udržiava pracovníkov zapojených do práce. Flexibilný fyzický pracovný priestor tiež umožňuje technológii prispôsobiť sa potrebám pracovníkov, ktorí ich používajú.

Tip: Ak vás firemný rozpočet nepustí do rozsiahlejšej rekonštrukcie pracovných priestorov, ako je napríklad inštalácia pohyblivých stien, existuje aj menej náročnejšie riešenie. Investujte do modulárnych kancelárskych zostáv, ktoré môžete umiestniť uprostred miestnosti. V centre diania tak zabezpečíte miesto pre skupinu ľudí, ktorí sa potrebujú spolupodieľať na plnení úloh. Po okrajoch miestnosti, resp. priamo na steny, môžete pripevniť dosky do výšky minimálne 130 cm, vďaka ktorým zase vznikne priestor pre jednotlivcov. Zamestnanci tak budú mať na výber, či sa chcú socializovať a sedieť, alebo sa potrebujú koncentrovať a môžu pri tom stáť.

Byť flexi je stále viac sexi

Agilná práca sa stáva čoraz populárnejšou a momentálne sa považuje za atraktívny model. Dnešné najinovatívnejšie pracovné priestory zahŕňajú mobilitu. Notebooky, smartfóny a spoľahlivé WiFi pripojenia znamenajú, že pracovníci sa môžu rozlúčiť s pevným miestom. Všetko sa môže stať pracovným priestorom. Dokonca i podlaha. Kancelárski dizajnéri a spoločnosti musia prijať flexibilný postoj, pokiaľ ide o návrh pracoviska.

muz-stol-notebook-rastlina-vyhlad-okno-sero

Začlenenie otvorených priestorov s nekonštantnými stenami alebo stolmi môže spoločnosti umožniť, aby sa postupom času vyvíjala s technológiami. Navrhovanie rôznych typov pracovných priestorov by malo zodpovedať základným požiadavkám skupín v kolektíve. Výsledkom by mala byť kancelária, ktorá môže byť nakonfigurovaná tak, aby vyhovovala meniacim sa potrebám tímu alebo technológii.

Ale

Úspech zavedenia agilných pracovných priestorov stojí najmä na ochote vrcholového manažmentu spolupodieľať sa na zabezpečovaní týchto procesov, keďže v takýchto priestoroch nie je flexibilita dosahovaná len v priestore, ale aj v pracovnom čase. Flexibilné pracovné prostredie nie je vhodné pre spoločnosti, ktoré si potrpia na striktné dodržiavanie hierarchickej štruktúry. Častým problémom vo väčších spoločnostiach môže byť neochota manažmentu zdieľať spoločné pracovisko so špecialistami.

dizajnovy-priestor-na-pracu-napis-beton-ztena-stol-stolicka-rastlina-pomocky-na-pisanie

Ďalšou nevýhodou môže byť aj neprispôsobivosť zamestnancov, ktorí nedokážu pracovať bez stanovených štruktúr. Pokiaľ sa zamestnanci nevedia rozhodovať sami a nie sú si vedomí ponúknutej slobody, môžu pociťovať frustráciu z tohto tlaku, čoho následkom by mohla byť ich klesajúca produktivita.

Zapamätajte si:

  • Dlhodobo udržateľným trendom je flexibilné pracovné prostredie.
  • Ideálne pracovné prostredie dokáže vyhovieť skupinám aj jednotlivcom.
  • Sloboda rozhodovania vo výbere miesta a spôsobu práce pomáha rastu produktivity.
  • Modulárne systémy prispôsobujúce sa potrebám tímov šetria náklady.

Vložiť komentár