Vplyv pracovného prostredia na produktivitu práce

Efektívnosť pracovných procesov a konečný výsledok nie je ovplyvnený len samotnou šikovnosťou zamestnanca. Pokiaľ sú zabezpečené vhodné pracovné podmienky, produktivita k tomu priamo úmerne stúpa. Je veľmi dôležité, aby sa pri zariaďovaní kancelárskych priestorov nehľadelo len na konečné ciele, ale brali sa do úvahy aj faktory, ktoré môžu počas procesu ovplyvňovať produktivitu zamestnancov.

Kancelárske živly, ktoré nás ovplyvňujú

Zásadný vplyv na náš organizmus má najmä denné svetlo. Podľa toho, či ho máme v priestore dostatok, stúpa alebo klesá naša úroveň vnímania. Vhodne zvolená kombinácia osvetlenia na pracovisku môže dopomôcť k lepšie podaným výkonom. Hlavným zdrojom svetla by malo byť prioritne prirodzené osvetlenie miestnosti, ktoré preniká oknami do priestoru. Pokiaľ nie je toto osvetlenie dostatočné, je potrebné zabezpečiť ďalší zdroj osvetlenia, ktorý dokáže vykompenzovať tento nedostatok. Kvalita svetla, jeho odrážanie v priestore alebo intenzita majú priamy vplyv na produktivitu našej práce.

muz-sediaci-v-kancelarii-denne-svetlo

Okná v pracovných priestoroch by nemali slúžiť len ako prostriedok na prísun svetla. Mali by zabezpečovať aj prísun čerstvého vzduchu. Svetová rada pre šetrné budovy vypracovala štúdiu, v ktorej poukazuje na to, že v dôsledku nízkej kvality ovzdušia vo vnútorných priestoroch môže produktivita klesnúť až o 10 %. Oxid uhličitý je pre ľudský organizmus vo vysokej koncentrácii nebezpečný. Pokiaľ prevažuje v miestnosti nad kyslíkom, začne komunikačná a pracovná aktivita klesať, čím priamo klesá celková produktivita.

TIP: Zabezpečiť pravidelný prísun čerstvého vzduchu do kancelárií sa dá aj efektívnejšie ako neustálym vstávaním od práce a otváraním okna. Moderné a pasívne postavené budovy sú dnes vybavené rekuperačnými zariadeniami, ktoré zabezpečujú riadené vetranie. V praxi to znamená, že v priestoroch prúdi stále čerstvý vzduch, i keď okno zostáva zatvorené.

Jedným z najrozšírenejších faktorov, ktoré ovplyvňujú náš výkon, je hluk. V pracovnom prostredí by nemala presahovať hlučnosť 40 dB, a to najmä vtedy, ak sa potrebujete koncentrovať pri práci. Nadmerná hlučnosť pôsobí rušivo, zapríčiňuje vyššiu chybovosť, nesústredenosť a má negatívny vplyv aj na duševnú pohodu. Preto ju považujeme za jednu z hlavných príčin nespokojnosti ľudí v kancelárii, keďže má za následok nežiaduce rozptýlenie.

tabula-motto-praca-sluchatka

Neposledným faktorom, ktorý má vplyv na výkyvy v produktivite, je teplo. Príliš vysoké teploty a, naopak, príliš nízke v prostredí nepôsobia priaznivo ani na ľudský organizmus, ani na psychiku. Teplota v miestnosti by sa mala dať regulovať, pričom odporúčaný rozsah teploty pre vnútorné práce je 20 až 24 °C.

Je to aj o zariadení

Nie sú to len vyššie spomenuté živly, ktoré na nás priamo vplývajú. Naša produktivita je ovplyvňovaná aj zariadením, rozložením, dispozíciou a priestorovým členením. Ovplyvňujú nás najmä naše pocity, ktoré máme z prostredia. V prvom rade sa musíme cítiť komfortne a byť vnútorné stotožnený s naším pracovným priestorom. Vzhľad a dojem ovplyvňujú naše myslenie, ktoré sa môže naladiť aj na negatívnu úroveň, pokiaľ sa necítime v priestore príjemne.

Všetky vyššie pomenované faktory nám môžu dopomôcť vytvoriť príjemnú klímu v priestore, ale nedotvoria celkový dojem. Vhodne zvolené zariadenie je veľmi dôležitým faktorom, na ktorý treba myslieť už počas zariaďovania. Malo by spĺňať kritérium funkčnosti, no nezabúdať na estetickú stránku. Rovnako by ste mali mať zabezpečený dostatok priestoru k svojej práci, aby ste sa necítili skľúčený. Oficiálne by veľkosť pracovného miesta mala mať aspoň 2 m² nezastavanej plochy s 25 m³ vzdušného priestoru.

Zapamätajte si:

  • Primerané osvetlenie a dostatok čerstvého vzduchu sú dobrým štartom do pracovného dňa.
  • Snažte sa eliminovať hluky a teplotné výkyvy, pokiaľ chcete zabezpečiť rast produktivity.
  • Vzhľad a dojem vytvoria buď psychickú pohodu, alebo labilný kolektív.
  • Funkčné zariadenie môže byť aj estetické.

Vložiť komentár