V súčasnosti sa na trhu práce objavuje vvponuke stále častejšie pracovná pozícia Happiness manažér. Kde niekto vidí splnený sen, iný vníma náročnú cestu za úspechom. Názov tejto pozície môže viesť k mylnému dojmu, že takejto osobe firmy platia len za úsmev. V skutočnosti je za tým úsmevom ukryté množstvo práce, keďže jednou z najťažších oblastí je najmä práca s ľuďmi. Happiness manažér musí ovládať soft skills (sú súčasťou povahy – napr. komunikačné, riadiace či prezentačné schopnosti), byť dobrým psychológom, vyhľadávaným koučom a chceným terapeutom v jednom.

Kto to teda je?

Stručne povedané, ide o človeka, ktorého hlavnou úlohou je zabezpečiť spokojnosť a šťastie zamestnancov, aby firma mohla prosperovať. Reč teda rozhodne nie je o štandardnom zamestnancovi personálneho oddelenia, ktorý škatuľkuje kolegov podľa priradenej funkcie. Jeho hlavnou úlohou je monitoring pracovného prostredia, ktoré následne analyzuje, pričom sa zameriava hlavne na komunikáciu medzi kolegami a súdržnosť kolektívu. Musí vnímať pracovný výkon jednotlivcov v prostredí a zároveň v nich vidieť osobnosti. Musí vedieť objaviť ich skrytý potenciál a nenaplnené pracovné túžby.

V mnohých situáciách je jediný spôsob, ako prísť na to, čo nefunguje, schopnosť počúvať. Je veľmi dôležité, aby bol happiness manažér nielen dobrým poslucháčom, ale aj riešiteľom. Ak zamestnanci vedia, že majú dôverníka, za ktorým môžu prísť kedykoľvek, budú pociťovať aj v práci pocit bezpečia a komfortu. Ľudia potrebujú byť vypočutí a ocenení. Je to prirodzená nutnosť nášho bytia. Potrebujeme vedieť, že existuje niekto, kto nám dokáže ponúknuť aspoň čiastočné riešenie aktuálneho problému.

rozhovor-medzi-zenami

Čo robí, aby sme boli šťastní?

Nemecký inštitút hospodárstva a organizácie práce Fraunhofer zostavil v roku 2013 Kopfarbeit index, tzv. KAI, ktorý predstavuje oficiálny pracovný profil Happiness manažéra. Jednou z primárnych úloh tohto manažéra je systematicky budovať a rozvíjať manažment šťastia, ktorý musí stáť na firemných hodnotách a kultúre. Správny manažér by mal pravidelne analyzovať potreby zamestnancov a vytvárať otvorené a transparentné komunikačné kanály pre ich uskutočňovanie. Dôležité je vedieť poskytnúť adekvátnu spätnú väzbu a snažiť sa pre zamestnancov udržať optimálne, nestresové pracovné prostredie.

Úlohou Happiness manažéra nie je byť len terapeutom, ale aj mentorom. Mal by:

  • vedieť odhadnúť a ponúknuť možnosti v rámci ďalšieho vzdelávania pre zamestnancov;
  • zvládať manažment konfliktu a eliminovať stresové situácie;
  • vedieť poskytnúť pracovný koučing v oblasti teambuildingu, osobnostného rozvoja, správneho time manažmentu;
  • sa vedieť venovať aj osvete ohľadom zdravého životného štýlu a ekológie, ktorá s ním priamo súvisí, a snažiť sa tak dosiahnuť spokojnosť celej spoločnosti.

Chcete byť „happy“?

Stále si myslíte, že je v súčasnosti vo vašej spoločnosti postačujúci len personalista? Vedzte, že šikovný Happiness manažér dokáže objaviť u zamestnancov stratenú motiváciu k práci. Vybudovať kreativitu a cit pre inovácie a nové postupy. Posilniť tímového ducha a spojiť tak kolektív, čo má priamo za následok pokles fluktuácie zamestnancov, ale aj zastavenie klesajúcej efektivity práce. Výsledkom úspešne zavedeného „happy manažmentu“ je zvýšená lojalita podniku. Veď, ako sa hovorí, šťastný zamestnanec sa rovná prosperujúcej spoločnosti. A tu to platí doslova.

Pamätajte si:

  • Byť Happiness manažérom neznamená len byť šťastný. Je to iba časť práce.
  • Dobrý Happiness manažér je „namiešaný“ v nasledujúcom optimálnom pomere: pozostáva z kombinácie psychológa, terapeuta, kouča, vizionára a v neposlednom rade priateľa.
  • Jedinou úlohou je zabezpečenie spokojnosti a šťastia zamestnancov vo vyhovujúcom a zdravom pracovnom prostredí.
  • Byť šťastný sa oplatí z dlhodobého hľadiska, pretože to priamo zabraňuje fluktuácii zamestnancov = šetrí náklady spojené s hľadaním a školením nových.

Autor

V prvom rade milujúca matka a manželka. Dobrovoľný workoholik vo voľnom čase pracujúci v rodinnom vinohrade i sade a samouk včelár. Fascinuje ju minimalizmus v dizajne a všetky jeho obmeny.

Napísať komentár