Fenomén korporácií

Ľudia sa zvyknú domnievať, že čím väčšia spoločnosť, tým väčšia istota. Je to však skutočne pravda? Množstvo ľudí, ktorí mali tú česť a možnosť vyskúšať si prácu v týchto organizáciách, na to má rozdielne názory. Skutočne sa tu uzatvárajú nepísané dohody o relatívnej istote za totálnu lojalitu s vopred spísanými pravidlami hry?

Hodnota pre spoločnosť je odrazom hodnotenia výkonnosti

Spoločnosti veľakrát nemusia brať do úvahy jedinca ako ľudskú bytosť. Tu sa hovorí rečou čísel a štatistík. Hodnota zamestnanca je prezentovaná jeho výkonnosťou za predchádzajúci mesiac. Niekedy nie je vôbec dôležité, či niekto dosahoval najvyššie výkony v minulom období. Vedenie zaujímajú najmä aktuálne čísla.

Nie je zvykom skúmať, čo stálo za poklesom výkonu jedinca. Dôležitý je nárast čísel a celkového prospechu spoločnosti. Malé svetielko nádeje však môže priniesť ľudský postoj vedúceho manažéra. Je veľmi dôležité, aby vedúce pozície zastávali ľudia, ktorí berú zreteľ na váhu ich zodpovednosti neustále motivovať a viesť svoj tím k sebazdokonaľovaniu.

Prioritne by ich mal zaujímať zachovaný rovnomerný pomer v prerozdelení úloh. Tak isto, ako zabezpečenie rovnakých pracovných podmienok a dostupných zdrojov. Dôležité sú však nakoniec ukazovatele, ktoré vyprodukujete ku koncu mesiaca.

Ak vás potrebujú, budú sa aj usmievať

Ľudia niekedy, žiaľ, zvyknú byť milí iba na vplyvných jedincov. Len čo sa vplyv zmení, môže sa zmeniť aj ich správanie. Aj najlepší kolega sa môže v priebehu času jedného dňa prestať zdraviť. Dôvod je veľmi jednoduchý. Ak podávate lepšie výkony ako ostatní, budete im tŕňom v oku. Naopak, ak ste ďaleko za nimi a neohrozujete ich pozíciu, nemajú dôvod pociťovať voči vám nevraživosť.

V takýchto situáciách je podstatné, aby bol k dispozícii tímový mentor, ktorý ich dokáže zvrátiť, alebo im predchádzať. Aj z tohto dôvodu mnohé korporácie investujú do najrôznejších teambuildingových akcií, firemných mentorov alebo relaxačných kútikov.

Ruky-lavica-tablet-statistiky-cisla-telefon 

Nie je dôležitá úroveň vedomostí, ale pozícia, ktorú zastávate v hierarchii

Vyššie platené názory sú hodnotnejšie ako nízko platené údaje a fakty. To je zlaté pravidlo aplikované v nekonečnej spleti hierarchickej štruktúry korporátnej spoločnosti. Na jednej strane sú teda skutočné údaje a fakty a potom sú tu názory a stanoviská. Vyššie platené názory sú vo väčšine organizácií priamoúmerné vyššej hodnote. I keď je predmetná téma subjektívna a ľudia majú viacero údajových bodov a pohľadov, vrcholový manažment má rozhodovacie právo. Kvalitný manažér vezme do úvahy aj postoj podriadeného a musí si byť vedomý toho, že pracuje s tým najlepším tímom, aký má k dispozícii. Inak to fungovať nebude.

Rozhodujúce je vedieť vystihnúť ten správny moment na nesúhlas

Dôležité je, aby ste zachovali predpísanú hierarchiuakýkoľvek svoj postoj alebo názor prioritne prezentovali vášmu priamemu nadriadenému. Nie je vôbec etické ani priateľské obchádzať štruktúru, i keď to robíte v dobrej viere.

Muz-varovny-prst  

Ak nebudete s niečím súhlasiť, buďte strategickí a majte to podložené reálnymi údajmi. Ako vieme, zvyčajne to nie sú slová, ale tón a správanie, ktoré môžu ľudí zbaviť kresiel.

Zapamätajte si:

  • Dôležité je mať k dispozícii mentora, ktorý vás dokáže usmerniť.
  • Pravdu nemusí mať vždy ten, kto je na vrchole pyramídy. Niekedy je to len o správne zvolenom tóne a interpretácii.
  • Nesúhlasiť môžete len vtedy, ak to dokazujú aj čísla. V opačnom prípade si svoj subjektívny názor nechajte pre seba.

Vložiť komentár