Poznáte trend zvaný hot-desking? Ste jeho zástancom alebo odporcom?

Hot-desking, desk sharing, zdieľaná kancelária alebo delené pracovné miesto je trend, ktorý naberá na popularite prevažne v zahraničných firmách. Pokiaľ ste sa s týmto pojmom doteraz nestretli, ide o to, že jedno pracovné miesto pripadá zvyčajne na dvoch, prípadne viacerých zamestnancov. Tí sa môžu plnohodnotne zastúpiť počas dovolenky, choroby alebo pri práci na čiastočný pracovný úväzok. Ako je na tom s hot-deskingom Slovensko a aké výhody v ňom vidia zamestnávatelia?

pracovny-neporiadok-stolicky-stoly-lampy-technika

Taký bežný pracovný deň

Predstavte si situáciu, keď jeden zamestnanec musí stráviť s klientom deň mimo kancelárie alebo nečakane ochorie. Za zvyčajných okolností je jeho stolička v kancelárii prázdna. Pri hot-deskingu je to naopak. Kým jeden kolega nie je v práci prítomný, na jeho miesto zasadne ďalší a plynulo pokračuje v riešení nedokončených úloh.

Hot-desking preto môžeme definovať ako systém usporiadania kancelárie, ktorý je efektívny pre samotného zamestnávateľa a veľakrát aj pre zamestnancov. Na prvý pohľad sa môže zdať, že hot-desking je v pracovnom svete horúcou novinkou. Pojem je však známy (minimálne v zahraničí) od 80. rokov.

Výhody hot-deskingu

Šetrenie nákladov

Nezanedbateľným plusom pre zamestnávateľa je šetrenie nákladov a pracovných miest. V prípade, že kancelária má menej stolov ako zamestnancov, môže si dovoliť fungovať v menšom priestore. S tým prirodzene súvisí menšia výška nájomného, poplatkov za energie alebo investícia do technického vybavenia.

Skvelý tréning pre mozog

Odborníci sa zhodujú v tom, že hot-desking je účinnou prevenciou pred Alzheimerovou chorobou. Zdieľané pracovné miesto je opakom stereotypu a tým, že plníte nové pracovné úlohy za kolegov, precvičujete vaše mozgové bunky.

Viac pracovných úloh, viac zručností

Hot-desking a jednotvárnosť nejde dokopy. Prostredníctvom tohto systému majú kolegovia možnosť nahliadnuť do práce toho druhého a rozšíriť svoju prax. Zamestnávateľ tak vlastne získa dvoch kvalifikovaných zamestnancov – a v prípade choroby jedného z nich môže druhý bez problémov dokončiť prácu za svojho kolegu.

stol-stolicka-pracovne-miesto

Nevýhody hot-deskingu

Chýba tímový duch

V bežnej kancelárii sa medzi kolegami budujú vzťahy a pri riešení problémov nastáva priestor na úzku spoluprácu. Ak zamestnanec sedí každý deň pri niekom inom, nedá sa hovoriť o budovaní tímového ducha a ľudia vedľa seba sú si oveľa viac cudzí.

Žiadny priestor na odkladanie

Zamestnanci si pri hot-deskingu musia nosiť všetky potrebné dokumenty so sebou a nemajú fixný odkladací priestor ako v klasickej kancelárii. Jednoducho povedané, čo si so sebou nezbalíte, to prakticky nemáte. O luxuse, akým je vytiahnuť energetickú tyčinku zo zásuvky alebo nabíjačku, keď máte vybitý mobil, môžete iba snívať.

Neosobné kancelárske priestory

Ďalšou nevýhodou hot-deskingu je neosobné miesto v kancelárii. Žiadne fotografie rodiny na pracovnom stole ani obľúbený hrnček so zbierkou pier z letných dovoleniek. Sto ľudí, sto chutí. Pre väčšinu zamestnancov však takéto prostredie pôsobí stroho a nemusia v sebe nájsť dostatok motivácie na dokončenie úloh.

zdielane-pracovne-miesto-notebook-zena-muz

Na Slovensku len výnimočne

Trend zdieľaného pracovného miesta preferujú skôr zamestnávatelia v západnej Európe. Na Slovensku a vo východoeurópskych krajinách tento pojem stále nepatrí medzi známy, aj keď niektoré firmy mu už dali šancu. Napriek tomu ide vždy o zanedbateľné číslo. Výhody v hot-deskingu vidia najmä mladí zamestnanci, ľudia študujúci popri práci, no rovnako si tento spôsob práce vedia predstaviť aj mamičky po návrate z rodičovskej dovolenky, ktorým vyhovuje práca na kratší úväzok.

Vložiť komentár